English English Polski Polski
Wydziałowa Stacja Doświadczalna
w Skierniewicach
Badania

Główne kierunki badań i wykaz projektów z lat 2003–2015 realizowanych w oparciu o wieloletnie statyczne doświadczenia nawozowe prowadzone w Stacji.