English English Polski Polski
Wydziałowa Stacja Doświadczalna
w Skierniewicach
O Stacji

Wydziałowa Stacja Doświadczalna w Skierniewicach została powołana w 2002 r. na miejsce Pola Doświadczalnego utworzonego w 1921 r. Stanowi ona zaplecze naukowo–dydaktyczne Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie.

 

Przedmiotem działalności Stacji jest:

  • realizacja potrzeb dydaktycznych Wydziału w zakresie szkolenia studentów i wykonywania prac dyplomowych,
  • zapewnienie możliwości prowadzenia doświadczeń polowych, wazonowych i laboratoryjnych do prac doktorskich i habilitacyjnych prowadzonych na Wydziale,
  • wdrażanie i popularyzacja wiedzy z zakresu specjalności realizowanych na Wydziale,
  • świadczenie usług na rzecz Uczelni i podmiotów zewnętrznych.