English English Polski Polski
Wydziałowa Stacja Doświadczalna
w Skierniewicach
Nasza Historia
1919 Mocą Rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dn. 28 maja 1919 r. SGGW otrzymuje folwark na cele doświadczalne

1921

Decyzją prof. Józefa Mikułowskiego-Pomorskiego powstają pierwsze doświadczenia polowe
1923 Pole Doświadczalne zostaje włączone w struktury Zakładu Uprawy i Nawożenia Roli, którym kieruje prof. Marian Górski
1939–1945

 

Doświadczenia polowe są kontynuowane pod nadzorem niemieckim

 

 
2002

 

Uchwałą Senatu SGGW z dn. 25 marca 2002 r. zostaje powołana Wydziałowa Stacja Doświadczalna w Skierniewicach

 

 
2004–2009 Rozbudowa i Remont Stacji Doświadczalnej w Skierniewicach

  


czytaj więcej