English English Polski Polski
Wydziałowa Stacja Doświadczalna
w Skierniewicach
Pola Doświadczalne

Stacja dysponuje dwoma polami. Pole I (założone w 1921 r.) zajmuje łączną powierzchnię 27,83 ha, w tym ok. 25 ha stanowią grunty orne. Grunty te są zagospodarowywane w następujący sposób:

  • 5 ha doświadczeń polowych prowadzonych w układzie statycznym od 1921 r. (Pola A, D i E), których celem jest ocena wpływu zróżnicowanego nawożenia na rośliny i środowisko w różnych systemach zmianowania,
  • 2 ha doświadczeń polowych dwudziestokilkuletnich, w których badane jest działanie fosforu i potasu w zależności od zasobności i odczynu gleb,
  • 3 ha doświadczeń polowych z nawozowym wykorzystaniem różnych odpadów organicznych (np. kompost Dano, wywary gorzelniane),
  • 1,2 ha zajmowanych przez kolekcję roślin energetycznych Katedry Fizjologii Roślin (Pola R IIIa–b),
  • 13,8 ha pól produkcyjnych (Pole B, C i R IV–VI).

MAPA POLA I

 

Pole II o powierzchni 31 ha zostało zakupione przez SGGW w 2004 r. od Urzędu Miasta Skierniewice. Znajduje się ono na terenie wsi Miedniewice, w odległości 1 km od Pola I. Obecnie jest to głównie pole produkcyjne. Część jego powierzchni zajmują obiekty doświadczalne Katedry Agronomii Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie, w których badany jest wpływ różnych systemów uprawy na właściwości gleby i uprawiane rośliny. W przyszłości na Polu II ma zostać utworzone Modelowe Gospodarstwo Ekologiczne.