English English Polski Polski
Wydziałowa Stacja Doświadczalna
w Skierniewicach
Warunki Glebowe

Na obszarze pól należących do Stacji występują gleby pochodzenia lodowcowego moreny dennej. Dominującym typem są gleby płowe — ok. 90% powierzchni Pola I i 65% powierzchni Pola II. Pozostałą powierzchnię zajmują gleby brunatne. W warstwie gleby do ok. 40 cm występuje piasek gliniasty (4–17% części spławialnych), a poniżej — glina lekka. Średnia zawartość węgla organicznego w tych glebach wynosi 0,6–0,75%. Są to gleby kompleksu przydatności rolniczej żytniego bardzo dobrego i pszennego dobrego. Gleby na Polu I należą do klas bonitacyjnych IIIb (17%) i IVa (83%), a na Polu II — IIIa (34%), IIIb (51%), IVa (10%) i IVb (5%).