English English Polski Polski
Wydziałowa Stacja Doświadczalna
w Skierniewicach
Skład Osobowy

Kierownictwo i pracownicy WSD w Skierniewicach

 

Kierownik 

 dr hab. Wojciech Stępień

Księgowa 

 Zofia Kafarska

 

 

Kierowca 

 Stanisław Kalinowski

Kierowca 

 Jerzy Wodnicki

Obserwator meteorologiczny 

 Krzysztof Mielczarek

Specjalista 

 mgr inż. Paweł Szacki

Technik 

 Anna Kucharek