English English Polski Polski
Wydziałowa Stacja Doświadczalna
w Skierniewicach
Oferta

Dzięki naszemu ponad 90-letniemu doświadczeniu w badaniach w obszarze nauk o życiu oraz posiadaniu odpowiedniego zaplecza technicznego oferujemy Państwu przeprowadzenie badań, ekspertyz oraz szkoleń z zakresu: 

  

1. Nawożenia roślin
  • opracowanie projektów nawożenia dla gospodarstw rolnych,
  • opracowanie technologii i zaleceń nawożenia różnych gatunków roślin uprawnych.
  
2. Odnawialnych źródeł energii 
  • opracowanie technologii przetwarzania biomasy organicznej na biogaz rolniczy wraz z zagospodarowaniem masy pofermentacyjnej.
  
3. Nawozowego uzdatniania odpadów
  • opracowanie technologii przetwarzania różnych odpadów na nawozy organiczne i organiczno–mineralne,
  • ocena skutków środowiskowych stosowania substancji odpadowych w nawożeniu roślin.

 

Posiadamy m.in. własne laboratorium analityczne, halę wegetacyjną oraz stanowisko badawcze z ok. 1000 wazonów gruntowych. Ponadto dysponujemy nowoczesnym budynkiem dydaktyczno–socjalnym z elegancką salą wykładową na 90 osób i wygodnymi pokojami z 29 miejscami noclegowymi.

 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

Szukaj