English English Polski Polski
Wydziałowa Stacja Doświadczalna
w Skierniewicach
1928–1950

1928

Górski M. 1928. Soil of experimental field in Piadyjach near Kołomyi. Roczniki Nauk Rolniczych, 20, 406. (in Polish)

Górski M., Kozłowska M. 1928. About fertilizing needs of onion. Roczniki Nauk Rolniczych, 20, 1–14. (in Polish)

Górski M., Krotowiczówna J. 1928. Fertilizing experiments with red flowering tobacco and mapacho (Nicotiana rustica L.). Roczniki Nauk Rolniczych, 19, 249–264. (in Polish)

1929

Górski M., Krotowiczówna J. 1929. Fertilizing value of superphosphate, nitrophos and Lublin phosphorite in comparison to superphosphate and basic slag. Roczniki Nauk Rolniczych, 22, 139–152. (in Polish)

1930

Górski M. 1930. Experiments with ammonium oxalate as nitrogen fertilizer, 2, 181–187. Nawozy Sztuczne. (in Polish)

Górski M., Klarner S. 1930. Fertilizing needs of mapacho. Roczniki Nauk Rolniczych, 24, 17–28. (in Polish)

Górski M., Krotowiczówna J. 1930. Effect of farmyard manure and mineral fertilizers on mapacho yield and nicotine content. Roczniki Nauk Rolniczych, 24, 1–16. (in Polish)

1931

Górski M., Szlązkiewiczówna J. 1931. Fertilizing experiments with strawberries. Roczniki Nauk Rolniczych, 28, 335–356. (in Polish)

 

Mikułowski-Pomorski J. 1930. Agirultural education in Poland. Vierteljahrshefte der Polnischen Landwirtschaft. Warszawa, 2.  (in German)

Mikułowski-Pomorski J. 1931. Agirultural education in Poland. L’Agriculture Polonaise et des Pays de l’est europėen, Warszawa, 2. (in French)

1932

Górski M. 1932. Effect of calcium cyanamide in different rates of calcium carbonate. Nawozy Sztuczne, 4, 93–99. (in Polish)

Górski M. 1932. Effect of boron on plant growth (in conjunction with boron content in potassium fertilizers). Roczniki Nauk Rolniczych, 28, 27–44. (in Polish)

Górski M., Iwaszkiewiczówna K. 1932. Comparison of potassium fertilizers effect on the most important crops. Roczniki Nauk Rolniczych, 28, 211–235. (in Polish)

Górski M., Krotowiczówna J. 1932. Effect of different potassium fertilizers in pot experiments. Roczniki Nauk Rolniczych, 28, 121–134. (in Polish)

Górski M.,  Musierowicz A. 1932. Barley fertilization with particular emphasis on the impact of nitrogen fertilizers on protein content. Nawozy Sztuczne, 4, 57–68. (in Polish)

1933

Górski M. 1933. Fertilization of Kentucky tobacco. Nawozy Sztuczne, 4, 67–74. (in Polish)

Górski M., Strebeyko P. 1933. Fertilizing experiments with supertomasyne. Nawozy Sztuczne, 5, 259–266. (in Polish)

Górski M., Terlikowski F. 1933. The importance of potassium for agriculture with particular emphasis of polish potassium fertilizers. Rolnictwo, 2, 122–163. (in Polish)

1934

Górski M., Grzymała J. 1934. Die Ausnutzung der Gärungswärme von Stroh zur Heizung von Treibkästen. Die Gartenbauwissenschaft, 7, 619–626.

Górski M., Iwaszkiewiczówna K. 1934. Two years field experiments under effect of different potassium fertilizers. Roczniki Nauk Rolniczych, 33, 277–234. (in Polish)

Górski M., Jeziorowska J. 1934. Fertilizing experiments with raspberries. Uprawa Roślin i Nawożenie, 6, 70–80. (in Polish)

Górski M., Terlikowski F. 1934. Results of field experiments with basic slag. Uprawa Roślin i Nawożenie, 6, 111–139. (in Polish)

Mikułowski-Pomorski J., Porowski S. 1934. Effect of basic slag on acidic and alkaline soil. Uprawa Roślin i Nawożenie, Poznań, 6. (in Polish)

Mikułowski-Pomorski J., Porowski S. 1934. Effect of placing of potassium fertilizer in pots on barley yield  and impact of nitrate and ammonium sulphate on action of potassium. Roczniki Nauk Rolniczych, 31. (in Polish)

Mikułowski-Pomorski J., Potemkowski J. 1934. Potassium and sodium uptake by oat in different potassium fertilizers application. Roczniki Nauk Rolniczych, 31. (in Polish)

Mikułowski-Pomorski J., Wojtysiakowa M. 1934. Effect of magnesium, sodium and calcium on potassium effect on barley. Roczniki Nauk Rolniczych, 31. (in Polish)

1935

Górski M. 1935. Comparison of potassium fertilizers used in cultivation of some vegetables. Roczniki Nauk Ogrodniczych, 2, 193–206. (in Polish)

Górski M., Krotowiczówna J. 1935. Uptake of nutrients by onion. Uprawa Roślin i Nawożenie, 7, 445–462. (in Polish)    

Górski M., Chmielewski H., Drążkiewicz Z. 1935. Field experiments under fertilizing needs of vegetable crops. Roczniki Nauk Ogrodniczych, 2, 193–206. (in Polish)

1938

Górski M. 1938. Potassium starvation symptoms on different crop plants. Roczniki Nauk Rolniczych i Leśnych, 44, 186–196. (in Polish)

Górski M., Chmielewski H. 1938. Cultivation of Kentucky tobacco. Prace z Dziedziny Uprawy i Fermentacji, Warszawa, 5, 100. (in Polish)

Górski M., Chmielewski H. 1938. Comparison of different potassium fertilizers. Prace Naukowe Rolnicze, Puławy, 3, 74. (in Polish)

Górski M., Krotowiczówna J. 1938. Effect of accompanying salts in raw potassium salts. Roczniki Nauk Rolniczych i Leśnych, 4. (in Polish)

Górski M., Krotowiczówna J., Salcewicz J. 1938. Effect of different potassium fertilizers used in legumes fertilization. Roczniki Nauk Rolniczych i Leśnych, 44, 125-185. (in Polish)

 

Górski M., Terlikowski F. 1938. Ekstrafos in comparison with superphosphate, super basic slag and basic slag. Prace Naukowe Rolnicze, 9, 410. (in Polish)

1950

Górski M., Trzciński W. 1950. Fertilizing experiments with cigarette tobacco. Roczniki Nauk Rolniczych, 53, 21–48. (in Polish)

Górski M., Trzciński W. 1950. Chemical evaluation of raw tobacco harvested in 1947. Roczniki Nauk Rolniczych, 53, 182–186. (in Polish)

Starzyński K. 1950. Differences in sorbtion of cations. Roczniki Gleboznawcze, 1, 149–159. (in Polish) PDF