English English Polski Polski
Wydziałowa Stacja Doświadczalna
w Skierniewicach
1928–1950

1928

Górski M. 1928. Gleba pola doświadczalnego w Piadyjach koło Kołomyi. Roczniki Nauk Rolniczych, 20, 406.

Górski M., Kozłowska M. 1928. O potrzebach nawozowych cebuli. Roczniki Nauk Rolniczych, 20, 1–14.

Górski M., Krotowiczówna J. 1928. Doświadczenia nawozowe z tytoniem czerwono kwitnącym i machorką. Roczniki Nauk Rolniczych, 19, 249–264.

1929

Górski M., Krotowiczówna J. 1929. Wartość nawozowa surofosfatu, nitrofosu i fosforytu lubelskiego w porównaniu do superfosfatu i tomasyny. Roczniki Nauk Rolniczych, 22, 139–152.

1930

Górski M. 1930. Doświadczenie ze szczawianem amonu jako nawozem azotowym, 2, 181–187. Nawozy Sztuczne.

Górski M., Klarner S. 1930. Potrzeby nawozowe machorki. Roczniki Nauk Rolniczych, 24, 17–28.

Górski M., Krotowiczówna J. 1930. Działanie obornika i nawozów mineralnych na plon machorki i zawartość nikotyny. Roczniki Nauk Rolniczych, 24, 1–16.

1931

Górski M., Szlązkiewiczówna J. 1931. Doświadczenie nawozowe z truskawkami. Roczniki Nauk Rolniczych, 28, 335–356.

Mikułowski-Pomorski J. 1930. Das Landwirtschaftliche Bildungswesen in Polen. Vierteljahrshefte der Polnischen Landwirtschaft. Warszawa, 2.

Mikułowski-Pomorski J. 1931. L’enseignement agricole en Pologne. L’Agriculture Polonaise et des Pays de l’est europėen, Warszawa, 2.

1932

Górski M. 1932. Działanie azotniaku przy różnych dawkach węglanu wapnia. Nawozy Sztuczne, 4, 93–99.

Górski M. 1932. Wpływ związków boru na wzrost roślin (w związku z zawartością boru w nawozach potasowych). Roczniki Nauk Rolniczych, 28, 27–44.

Górski M., Iwaszkiewiczówna K. 1932. Porównanie działania nawozów potasowych na najważniejszych roślinach uprawnych. Roczniki Nauk Rolniczych, 28, 211–235.

Górski M., Krotowiczówna J. 1932. Działanie różnych nawozów potasowych w doświadczeniach wazonowych. Roczniki Nauk Rolniczych, 28, 121–134.

Górski M., Musierowicz A. 1932. Nawożenie jęczmienia ze szczególnym uwzględnieniem wpływu nawozów azotowych na zawartość białka. Nawozy Sztuczne, 4, 57–68.

1933

Górski M. 1933. Nawożenie tytoniu Kentucky. Nawozy Sztuczne, 4, 67–74.

Górski M., Strebeyko P. 1933. Doświadczenie nawozowe z supertomasyną. Nawozy Sztuczne, 5, 259.

Górski M., Terlikowski F. 1933. Znaczenie potasu dla rolnictwa ze szczególnym uwzględnieniem polskich nawozów potasowych. Rolnictwo, 2, 122.

1934

Górski M., Grzymała J. 1934. Die Ausnutzung der Gärungswärme von Stroh zur Heizung von Treibkästen. Die Gartenbauwissenschaft, 7, 619–626.

Górski M., Iwaszkiewiczówna K. 1934. Dwuletnie doświadczenia polowe nad działaniem różnych nawozów potasowych. Roczniki Nauk Rolniczych, 33, 277–234.

Górski M., Jeziorowska J. 1934. Doświadczenie nawozowe z malinami. Uprawa Roślin i Nawożenie, 6, 70–80.

Górski M., Terlikowski F. 1934. Wyniki doświadczeń polowych z supertomasyną. Uprawa Roślin i Nawożenie, 6, 111–139.

Mikułowski-Pomorski J., Porowski S. 1934. Działanie supertomasyny na glebie kwaśnej i alkalicznej. Uprawa Roślin i Nawożenie, Poznań, 6.

Mikułowski-Pomorski J., Porowski S. 1934. Wpływ umieszczenia nawozu potasowego w wazonie na plon jęczmienia, wpływ saletry i siarczanu amonowego na działanie potasu. Roczniki Nauk Rolniczych, 31.

Mikułowski-Pomorski J., Potemkowski J. 1934. Pobieranie potasu i sodu przez owies przy nawożeniu rozmaitymi nawozami potasowymi. Roczniki Nauk Rolniczych, 31.

Mikułowski-Pomorski J., Wojtysiakowa M. 1934. Wpływ magnezu, sodu i wapnia na działanie potasu na jęczmień. Roczniki Nauk Rolniczych, 31.

1935

Górski M. 1935. Porównanie nawozów potasowych pod niektóre warzywa. Roczniki Nauk Ogrodniczych, 2, 193–206.  

Górski M., Chmielewski H., Drążkiewicz Z. 1935. Doświadczenie polowe nad potrzebami nawozowymi roślin warzywnych. Roczniki Nauk Ogrodniczych, 2, 193-206.  

Górski M., Krotowiczówna J. 1935. Pobieranie pokarmów przez cebulę. Uprawa Roślin i Nawożenie, 7, 445–462.  

1938

Górski M. 1938. Objawy głodu potasowego na różnych roślinach uprawnych. Roczniki Nauk Rolniczych i Leśnych, 44, 186–196.

Górski M., Chmielewski H. 1938. Uprawa tytoniu Kentucky. Prace z Dziedziny Uprawy i Fermentacji, Warszawa, 5, 100.

Górski M., Chmielewski H. 1938. Porównanie różnych nawozów potasowych. Prace Naukowe Rolnicze, Puławy, 3, 74.

Górski M., Krotowiczówna J. 1938. Działanie soli towarzyszących w surowych solach potasowych. Roczniki Nauk Rolniczych i Leśnych, 4.  

Górski M., Krotowiczówna J., Salcewicz J. 1938. Działanie różnych nawozów potasowych pod rośliny motylkowe. Roczniki Nauk Rolniczych i Leśnych, 44, 125–185.

Górski M., Terlikowski F. 1938. Ekstrafos w porównaniu z superfosfatem, supertomasyną i tomasyną. Prace Naukowe Rolnicze, 9, 410.

1950

Górski M., Trzciński W. 1950. Doświadczenie wazonowe z tytoniami papierosowymi. Roczniki Nauk Rolniczych, 53, 21–48.

Górski M., Trzciński W. 1950. Ocena chemiczna surowca tytoniowego ze zbioru 1947 r. Roczniki Nauk Rolniczych i Leśnych, 53, 182–186.

Starzyński K. 1950. Różnice w sorpcji kationów. Roczniki Gleboznawcze, 1, 149–159. PDF