English English Polski Polski
Wydziałowa Stacja Doświadczalna
w Skierniewicach
2011–2014

2011

Hoch M., Szulc W., Rutkowska B., Kuśmirek E. 2011. Wpływ niezrównoważonego nawożenia na zawartość krzemu w glebie w trwałym doświadczeniu nawozowym. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 565, 71–75. PDF

Hoch M., Szulc W., Rutkowska B., Kuśmirek E. 2011. Wpływ niezrównoważonego nawożenia na zawartość miedzi w glebie w trwałym doświadczeniu nawozowym. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 565, 77–82. PDF

Kozanecka T., Brogowski Z., Kisiel M., Stępień W. 2011. Ruchliwość anionów w glebach z wieloletnich doświadczeń nawozowych w Skierniewicach. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 565, 163–173. PDF

Kuśmirek E., Rutkowska B., Szulc W., Hoch M. 2011. Wpływ wieloletniego niezrównoważonego nawożenia mineralnego na zawartość wybranych mikroskładników w ziarnie kukurydzy. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 565, 185–189. PDF

Rutkowska B., Szulc W., Łabętowicz J., Stępień W. 2011. Effect of compost from the spent mushroom substrate on maize field and soil fertility. Nawozy i Nawożenie, 43, 39–45.

Sosulski T., Mercik S. 2011. Dynamics of mineral nitrogen movement in the soil profile in long-term experiments. Ecological Chemistry and Engineering A, 18, 4, 612–617.

Sosulski T., Stępień W., Mercik S., Szara E. 2011. Crop yields and nitrogen balance in long-term fertilization experiments. Fertilizers and Fertilization, 42, 41–50.

Stępień W., Lenart S., Figura M. 2011. Soil properties uder crop rotation and plantation of northern highbush blueberry depending on long-term fertilization. Nawozy i Nawożenie, 43, 46–57.

Szara E., Mercik S., Sosulski T. 2011. The fate of phosphorus in the soil and the balance this element in long-term field experiments. Fertilizers and Fertilization, 42, 29–40.

2012

Czekała W., Pilarski K., Dach K., Janaczak D., Szymańska M. 2012. Analiza mozliwości zagospodarowania pofermentu z biogazowni. Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna, 4, 13–15. PDF

Kuśmirek E., Hoch M., Czopowicz A. 2012. The effect of fertilizer application of granulatem organic-mineral fertilizers formed from spent mushroom substrate on crop of common cabbage (Brassica pleracea L.). Challenges of Modern Technology, 3(2), 18–22. PDF

Mercik S., Stępień W. 2012. Działanie azotu na plonowanie roślin w zależności od odczynu gleby oraz nawożenia obornikiem. Ecological Chemistry and Engineering A 19, 1–2, 105–113.

Sas-Paszt L., Derkowska E., Sumorok B., Malusa E., Stępień W. 2012. Effect of compost based on brown coal on the growth of roots of strawberry plants cv. Elsanta and their colonization by arbuscular mycorrhizal fungi. Proceeding of the 15th International Conference on Organic Fruit Growing. University of Hohenheim, Niemcy, 20–22 luty 2012, 284–389.

Stępień W. 2012. Bezpośrednie i następcze działanie potasu w doświadczeniach wieloletnich. Rozprawa habilitacyjna. Wydawnictwo SGGW, 90 stron.

Stępień W., Malusa E., Sas-Paszt L., Renzi G., Ciesielska R. 2012. Effect of brown coal-based composts produced with the use of white fungi on the growth and yield of strawberry plants. Proceeding of the 15th International Conference on Organic Fruit Growing. University of Hohenheim, Niemcy, 20–22 luty 2012, 302–306.

Szara E., Sosulski T. 2012. The use of phosphorus sorption parameters in the monitoring of potential emissions of this component from the arable lands. Roczniki Gleboznawcze, 63, 3, 24–30. PDF

2013

Rutkowska B., Szulc W., Bomze K. 2013. Effects of soil properties on copper speciation in soil solution. Journal of Elementology, 18, 4, 695-704. PDF

Sosulski T., Szara E., Korc M., Stępień W. 2013. Leaching of macronutrients, micronutrients and aluminium from the soil under long-term fertilizer experiments in Skierniewice (Central Poland). Soil Science Annual 64, 3, 106–113. PDF

Sosulski T., Szara E., Stępień W. 2013. Dissolved organic carbon in Luvisol under different fertilization and crop rotation. Soil Science Annual 64, 3, 114–119. PDF

2014

Rutkowska B., Szulc W. 2014. Speciation of Cu and Zn in soil solution in a long-term fertilization experiment. Soil Science Annual, 65, 1, 25–28. PDF

Rutkowska B., Szulc W., Bomze K., Spychaj-Fabisiak E. 2014. Soil factors affecting solubility and mobility of zinc in contaminated soil. International Journal of Environmental Science and Technology, 12, 5, 1687–1694.

Rutkowska B., Szulc W., Hoch M., Spychaj-Fabisiak E. 2014. Forms of Al in soil and soil solution in long-term fertilizer application experiment. Soil Use and Management, 31(1), 114–120.

Rutkowska B., Szulc W., Sosulski T., Stępień W. 2014. Soil micronutrient availability to crops affected by long-term inorganic and organic fertilizer applications. Plant Soil Environment, 60, 5, 198–203.

Rutkowska B., Szulc W., Łabętowicz J. 2014. Zinc speciation in soil solution of selected Poland’s agricultural soil. Zemdirbyste-Agriculture, 101, 2, 147–152. PDF

Sosulski T., Szara E., Stępień W., Szymańska M. 2014. Nitrous oxide emissions from the soil under different fertilization systems on a long-term experiment. Plant Soil Environment 60, 11, 481–488.

Stępień W., Górska E.B., Pietkiewicz S., Kalaji M.H. 2014. Long-term mineral fertilization impact on chemical and microbiological properties of soil and Miscanthus x giganteus yield. Plant Soil Environment 60, 5, 117–122.

Szulc W., Rutkowska B., Sosulski T., Szara E., Stępień W. 2014. Assessment of sulphur demand of crops under permanent fertilization experiment. Plant Soil Environment, 60, 135–140.